Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Ulga podatkowa do 53 tys zł - m.in. na fotowoltaikę dla osób fizycznych

Oceń ten post:
3.75 5 1 8
Opublikowano 22.01.2019 r.

ulga podatkowa termomodernizacja 2019

Od 2019 roku możesz skorzystać z ulgi w podatku dochodowym - m.in. na zakup fotowoltaiki, folii grzewczych oraz termomodernizację domu. Możesz odliczyć aż 53 tys zł w ciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek!

 

Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019

Pobierz poradnik inwestora i dowiedz się wszystkiego od A do Z na temat ulgi termomodernizacyjnej!

poradnik ulga termomodernizacyjna

 

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Z ugi może skorzystać podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, "będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi.

 

Jakie wydatki są kwalifikowane do ulgi podatkowej?

 

 • Materiały budowlane i urządzenia:
 1.  materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2.  węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3.  kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4.  kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5.  zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6.  kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7.  przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10.  materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11.  pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12.  kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13.  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14.  stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15.  materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 

 • Usługi:
 1.  wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2.  wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3.  wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4.  wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5.  docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6.  wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7.  wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8.  montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9.  montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10.  montaż pompy ciepła;
 11.  montaż kolektora słonecznego;
 12.  montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13.  montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14.  uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15.  regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16.  demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Jaka będzie wysokość ulgi od podatku?

Ustawa zakłada, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 53 tys. zł (wartość instalacji). Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat.

Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podatnik może dokonywać odliczeń w kolejnych latach podatkowych, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek kwalifikowany.

 

Przykład:

Inwestycja w PV - 30 000,00

Dochód roczny podatnika PIT - 36 000,00

Bez odliczenia PV zapłaciłby :

do opodatkowania - 36 000 x 18% = podatek 6 480,00

Z odliczeniem PV zapłaciłby podatku:

36 000,00                                                                                                
- 30 000,00
…………………
do opodatkowania:
6 000,00 x 18% = podatek 1080,00

Różnica 
 6 480,00
-1 080,00
……………
5 400,00

Podsumowując, płatnik pomniejszy o całą kwotę 30 000,00 (wartość inwestycji w PV) swoją podstawę obliczenia podatku, a w efekcie nie odda fiskusowi 6 480,00  tys. zł (wg 18% stawki podatku), tylko 1 080,00 czyli zaoszczędzi 5 400,00 zł (30 000*18%) co oznacza, że koszt termomodernizacji (z kieszeni) wyniesie nie 30 000,00 a 24 600,00 (30 000,00 – 5 400,00)

 

 

Ustawa o uldze termomodernizacyjnej - zapis ustawy ⤵️


Przestań przepłacać za prąd i ogrzewanie + skorzystaj z ulgi podatkowej!

Zamów bezpłatną konsultację i dowiedz się jaki zestaw fotowoltaiczny pozwoli Ci pokryć w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Budujesz dom? Zapewnij sobie zdrowe i bezobsługowe ogrzewanie foliami grzewczymi i płać za ogrzewanie 0 zł produkując darmowy prąd ze słońca!

FORMULARZ

 

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM